Dobiega koniec remontu ulic w Krasnosielcu

Kończy się remont ulic: Rynek, Młynarskiej, Przejściowej i Polnej. Już jest położona nowa nawierzchnia, zjazdy, zatoka postojowa, chodniki i pobocza. Pozostało uporządkowanie terenu oraz oznakowanie pionowe i poziome. Wszystkie prace wykonuje firma Gutbruk. Inwestycja ta prowadzona jest w ramach projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 2107W z drogą wojewódzką Nr 544 w miejscowości Krasnosielc”. Całkowita wartość zadania wynosi ok. 885 tys. zł, w tym 350 tys. zł stanowi dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »