Kontynuacja remontu odcinka drogi wojewódzkiej

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 544 na ul. Mostowej w Krasnosielcu. Obecnie prowadzone są prace związane z wymianą gruntu, podbudową z tłucznia, korytowaniem, kanalizacją deszczową z włączeniem do separatora, okrawężnikowaniem, rondem wyspowym z pasem najazdowym. Zostaną wykonane również chodniki i zjazdy z kostki brukowej oraz nowe oświetlenie uliczne i oznakowanie. Roboty wykonuje firma Planeta Sp. z o.o. z Warszawy.
Na realizację tej inwestycji Gmina Krasnosielc poniesie koszt w wysokości ok. 120 tys. zł. firma. Całkowita wartość robót związanych z rozbudową drogi wyniesie ok. 1 mln. 419 tys. zł., a inwestorem tych prac jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Jednocześnie MZDW prowadził prace związane z wymianą krawężników w ciągu ul. Rynek, od skrzyżowania z ul. Wolności do skrzyżowania z ulicą Mostową. Wszystkie prace zostaną zakończone w grudniu.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »