Zakończenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025”

Zakończenie konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025”

1. Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt „Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015 – 2025”
2. Konsultacje społeczne przeprowadzono w formie umieszczenia projektu ww. dokumentu na stronie internetowej Urzędu Gminy Krasnosielc, gdzie został określony termin i miejsce zgłaszania pisemnych opinii.
3. Przedmiot, formę oraz termin rozpoczęcia konsultacji społecznych określono Zarządzeniem Nr 56/2015 Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 6 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Krasnosielc na lata 2015-2025.
4. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 7.10.2015 r. do dnia 30.10.2015 r.
5. Wyniki konsultacji społecznych:

w terminie przeznaczonym na konsultacje nie otrzymano żadnych opinii, wnioskówi uwag od uprawnionych podmiotów na temat przedmiotu konsultacji.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »