I N F O R M A C J A

Informuję, że dzień 24 grudnia 2015 r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Krasnosielc za dzień 26 grudnia 2015 r.

Wójt Gminy
/-/
Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »