Dopal dopalaczom

Nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Drążdżewie uczestniczyli w szkoleniu pn. „Dopal dopalaczom. Wolni od narkotyków – kreatywni w życiu”, które przeprowadzili policjanci z posterunku policji w Krasnosielcu. Celem spotkania było przeciwdziałanie powszechności dopalaczy i innych środków psychoaktywnych. Nauczyciele uważnie wysłuchali informacji na temat dopalaczy oraz niebezpieczeństw związanych z ich zażyciem. Istotną kwestią dla słuchających były wiadomości odnośnie kroków, które powinni podjąć jeśli na terenie szkoły znalazłaby się substancje przypominające narkotyk. Prowadzący przypominał również o numerach telefonu, z których mogą skorzystać nauczyciele, rodzice, jak też uczniowie w sytuacjach wymagających wsparcia i pomocy związanych z dopalaczami.

Dopal dopalaczom  1 Dopal dopalaczom  2

?????????????

?????????????

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »