Szkoła na czasie

W klasie I b w Szkole Podstawowej w Drążdżewie odbyły się zajęcia z zastosowaniem e-podręczników i tablicy interaktywnej. Tematem zajęć były mikołajki. Dzieci poznały legendę o św. Mikołaju i nauczyły się piosenki „Kochany Panie Mikołaju”. Korzystając z zasobów e-podręczników uczyły się poprawnie odczytywać pełne godziny na zegarze. Poznały również literę „w”. Wiele emocji wywołały wśród dzieci ćwiczenia interaktywne. Dzieci przeciągały do pudełek obrazki z nazwami przedmiotów zawierających głoskę „w”. Pomagały Mikołajowi posegregować prezenty. Wysłuchały wskazówek i „powkładały” prezenty w odpowiednie worki. Ćwiczyły pisanie litery „w” najpierw po śladzie, a potem w linijkach na tablicy interaktywnej. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały.
Tablica interaktywna jest wielofunkcyjnym środkiem dydaktycznym, wykorzystującym technologie bezprzewodowe. Łączy w sobie elementy ekranu do wyświetlania prezentacji, tablicy samokopiującej i komputera. Zasoby znajdujące się na stronie www.epodreczniki.pl stanowią doskonałą inspirację do jej wykorzystania na lekcji. Zachęcamy wszystkich do korzystania z e-podręczników.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »