Informacja na temat usuwania azbestu

INFORMACJA

W związku z możliwością otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działań z zakresu unieszkodliwiania azbestu na terenie gminy Krasnosielc, zapraszamy wszystkich mieszkańców zamierzających pozbyć się eternitowych pokryć dachowych w 2016 roku do złożenia wniosku o usunięcie azbestu.

Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem eternitu w roku 2016 proszone są o wypełnienie ankiety i wniosku, które dostępne na stronie internetowej www.gminakrasnosielc.pl oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 21 i złożenie dokumentów w nieprzekraczalnym terminie do 22.01.2016 r.

UWAGA! Koszty związane z wykonaniem nowego pokrycia dachowego ponosi właściciel budynku.

Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pokora, tel. 29 71-400-47.

Informacja-wsprawie-wyrobów-zawierajacych-azbest-których-wykorzystywanie-zostało-zakończone

Ocena-stanu-azbestu

Wniosek

Informacja-w-sprawie-wyrobów-zawierajacych-azbest

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »