Nowy samochód strażacki

Gmina Krasnosielc zakupiła średni samochód bojowy MAN z napędem 4×4 dla OSP Krasnosielc za sumę 680 tys. 400 zł. Zakup ten został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 150 tys. zł oraz z Komendy Głównej Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w kwocie 250 tys. zł. Jest to jeden z najnowszych i najlepiej wyposażonych wozów strażackich na terenie powiatu makowskiego.
W minionym roku, w ramach wsparcia jednostek OSP, Gmina Krasnosielc zakupiła także nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy za łączną kwotę 30 tys. 318 zł, w tym aż 99 % stanowiła dotacja z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Należy pamiętać, że im lepiej wyposażona jednostka OSP tym sprawniejsza interwencja, która zazwyczaj decyduje o ludzkim zdrowiu, bądź nawet życiu.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »