KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

Beznazwy-3

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 29 kwietnia.
Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się:
• mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
• mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
• osoby urodzone w latach 1995-1996, które powiatowe komisje lekarskie uznały:
 za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
• kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w tym roku kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, kierunkach psychologicznych;
• osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej .
Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.
Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• posiadaną dokumentację medyczną ,
• aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm,
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
• dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
• zaświadczenie o pobieraniu nauki.

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ostrołęce będą funkcjonowały 4 powiatowe komisje lekarskie:

• MIASTO OSTROŁĘKA – osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie miasta Ostrołęki powinny zgłosić się do:
POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 2 w OSTROŁĘCE
w terminie: od 08 lutego do 25 lutego 2016 roku
w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

• POWIAT OSTROŁĘCKI osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu ostrołęckiego powinny zgłosić się do:
POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 1 w OSTROŁĘCE
w terminie: od 02 marca do 08 kwietnia 2016 roku
w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

• POWIAT MAKOWSKI – osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu makowskiego powinny zgłosić się do:
POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
w terminie: od 07marca do 22 marca 2016 roku
w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim, ul. Moniuszki 2;

• POWIAT PRZASNYSKI – osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu przasnyskiego powinny zgłosić się do:
POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W PRZASNYSZU
w terminie: od 15 lutego do 01 marca 2016 roku
w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16.

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE I DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE OTRZYMAŁY WEZWANIA.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »