Dotacje na modernizację kotłowni oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła, instalacji słonecznej

Urząd Gminy Krasnosielc informuje mieszkańców, iż istnieje możliwość pozyskania środków z WFOŚiGW w Warszawie na wymianę kotłowni na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła. Można również uzyskać dotację na zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej oraz pomp ciepła.
Nabór wniosków rozpocznie się 4 kwietnia 2016 r. i będzie trwał do wyczerpania alokacji, nie później jednak niż do 30 września 2016 r. Wnioski należy składać w Wydziale Zamiejscowym w Ostrołęce pod adresem: Wydział Zamiejscowy w Ostrołęce, ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka telefon: (29) 760-03-32; fax: (29) 760-83-50
Załączniki do pobrania:

Program – zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła

Program – modernizacja kotłowni

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »