Informacja o zwrocie podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej należy składać w terminie od 1 do 29 lutego 2016 r. w Urzędzie Gminy Krasnosielc (pokój nr 5) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie: od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Na 1 ha użytków rolnych przysługuje 86 litrów oleju. Za każdy zakupiony litr rolnik otrzyma 1,00 zł dopłaty.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »