ZAWIADOMIENIE

Dnia 15 lutego br. (tj. poniedziałek) o godz. 10:00 w budynku Urzędu Gminy w Krasnosielcu odbędzie się XVI Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.
5. Pytania i odpowiedzi na interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
– uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.
7. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »