Debata społeczna w Krasnosielcu

W dniu 16.02.2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Makowie Mazowieckim, przedstawiciele władz samorządowych, w tym Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Grabowska oraz radni i dyrektorzy placówek oświatowych, a także mieszkańcy gminy.
Wiodącym tematem debaty było bezpieczeństwo osób starszych i dzieci w miejscu zamieszkania i w ruchu drogowym, oraz przemoc w rodzinie, a także mapa zagrożeń. Policjanci podkreślili, że w celu opracowania mapy zagrożeń istotna jest współpraca mieszkańców z policją poprzez dostarczanie informacji o ewentualnych zagrożeniach na naszym terenie.
Tego typu działania mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko naszej gminy ale i całego powiatu makowskiego.

Zapraszamy do galerii

Zdjęcia zostały udostępnione przez KPP w Makowie Mazowieckim.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »