Ruszyła IV Edycja Konkursu Spółdzielnia Pomysłów

W ideę konkursu wpisuje się każdy projekt, którego celem jest wsparcie i zintegrowanie lokalnej społeczności we wspólnym działaniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności), jak również projekty wydarzeń i aktywności ukierunkowanych na współdziałanie i integrację. Tematykę projektu pozostawiamy Twojej wyobraźni. Pamiętaj – im bardziej angażujący lokalną społeczność projekt, tym większa szansa powodzenia w konkursie.
Regulamin konkursu
FAQ
Porady Ekipy Społecznika
Jak zagłosować na projekt?
HARMONOGRAM
3.02 – 07.03.2016 – Przyjmowanie zgłoszeń i głosowanie publiczności
08.03.2016 – Weryfikacja głosów publiczności
09 – 29.03.2016 – Uzupełnianie zgłoszeń przez finalistów i nadsyłanie kosztorysów
30.03 – 13.04.2016 – Obrady Jury
do 18.04.2016 – Ogłoszenie wyników!
do 30.09.2016 – zakończenie realizacji zwycięskich projektów
źródło: http://www.spolecznik20.pl/

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »