Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

Pół miliona złotych przeznaczy województwo mazowieckie na konkursy dla organizacji pozarządowych. W tym 400 tysięcy złotych wsparcia przewidziane jest na projekty ekologiczne i przyrodnicze, a 100 tysięcy otrzymają te promujące dziedzictwo kulinarne. – Uruchamiamy kolejne środki finansowe dla organizacji pozarządowych. Tym razem są one skierowane na projekty, które z jednej strony dotyczą ekologii i przyrody, a z drugiej – naszych tradycyjnych potraw i produktów regionalnych. Zachęcam wszystkich do ubiegania się o wsparcie – mówi wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.
Działania ekologiczne, które mają szansę otrzymać dofinansowanie, to przykładowo szkolenia ekologiczne, warsztaty przyrodnicze, w tym dla najmłodszych, a także akcje i kampanie społeczne czy wydawnictwa promujące ekologię i ochronę środowiska. W ramach tego działania o środki mogą ubiegać się te organizacje, które zaproponują działania dotyczące edukacji przyrodniczo-leśnej, w tym zwiększające świadomość społeczeństwa na temat potrzeby ochrony przyrody. Szansę na dotacje mają również projekty informacyjno-edukacyjne poruszające tematykę zanieczyszczenia powietrza, a także działania edukujące i kształtujące postawy społeczne, promujące oszczędzanie wody, energii cieplnej i elektrycznej czy uświadamiające szkodliwość spalania paliw niskiej jakości. Wnioski mogą składać również organizatorzy akcji edukacyjnych przeciw spalaniu odpadów i wypalaniu traw.
Oferty można składać od 22 lutego do 17 marca. Wsparcie projektu nie może przekroczyć 80 proc. całkowitych jego kosztów. Środki z budżetu samorządu otrzyma około 20 najlepszych wniosków.
Na wsparcie mogą też liczyć projekty promujące Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. Są to m.in. festiwale, warsztaty, targi, czy imprezy plenerowe. Dotacje można uzyskać także na wydawanie publikacji, książek czy katalogów, których tematem są produkty tradycyjne i lokalne. Dzięki wsparciu z samorządu województwa będzie też można odwiedzić producentów należących do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. O środki mogą ubiegać się organizatorzy takich wizyt studyjnych, a także warsztatów, w trakcie których można poznać tradycyjne metody wytwarzania żywności. Do wykorzystania jest 30 tys. zł. i w ramach tego zrealizowanych zostanie 3-5 projektów.
70 tys. zł. wsparcia otrzymają najlepsze projekty popularyzujące produkty znajdujące się na Liście Produktów Tradycyjnych i Regionalnych z woj. mazowieckiego oraz te, które mają szansę na nią trafić. Wnioski można składać od 22 lutego do 31 marca. Na dotacje może liczyć od 7 do 10 najlepszych projektów.
Więcej informacji o szczegółach i zasadach przyznawania dotacji można przeczytać na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/zasady_przyznawania_dotacji.html

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »