22 – 27 luty 2016 r. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości w tym roku do realizacji zadań aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej, Krajowa Rada Komornicza oraz Naczelna Izba Lekarska.
Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Każdy zainteresowany może w tych dniach zgłosić się o poradę i bezpłatną pomoc. Tydzień Pomocy ma służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.
Od 22 do 27 lutego 2016 r. Komenda Powiatowa Policji w Makowie Maz. wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Mazowieckim uczestniczy w kampanii społecznej pod nazwą „Niebieski Tydzień”.
Rzecznik makowskiej policji – sierżant Marek Grabowski informuje, iż celem tej akcji jest pomoc osobom, które zostały skrzywdzone w wyniku przestępstwa i nie wiedzą, co dalej robić, gdzie i do kogo się zwrócić o pomoc. Udzielając pomocy chcemy, aby po takim zdarzeniu, każda osoba mogła zacząć normalnie funkcjonować w otoczeniu i uniknąć takich sytuacji w przyszłości. Wyznaczono punkt konsultacyjny w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Makowie Maz. ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 3 (I piętro), gdzie w godz. 9.00 – 13.00 dyżurować będą policjanci i doświadczeni terapeuci PCPR oraz kurator sądowy.
Dyżury będą również pełnić Policjanci Posterunku Policji w Krasnosielcu w następujących terminach: 22 – 23 luty oraz 26 – 27 luty 2016 r
Więcej informacji na: www.ms.gov.pl oraz www.to.com.pl

Koordynator Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stanisława Gołaszewska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »