Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, iż dotacja w wysokości 34 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i zdrowego trybu życia wśród społeczeństwa Gminy Krasnosielc została przyznana Gminnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Krasnosielcu. Była to jedyna oferta złożona w ramach ww. konkursu.

Zbiorcza karta oceny merytorycznej

Protokół z przeprowadzenia oceny ofert

Zarzadzenie

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »