ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Uchwałą Nr XIV/68/16 Rady Gminy Krasnosielc z dnia 15 lutego 2016r. w sprawie metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. 2016 poz. 1618, z dnia 22 lutego 2016r.) zmienione zostały stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2016 r. i wynoszą odpowiednio:

  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi 7,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 10,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »