Święto Patrona Szkoły w Drążdżewie

Święto Patrona Szkoły to społeczności szkolnej w Drążdżewie bardzo ważne wydarzenie. Szczególnie wyjątkowy nastrój towarzyszył tegorocznym obchodom Święta Patrona. W poniedziałek 21 marca 2016 r uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św., która została odprawiona pod przewodnictwem biskupa łomżyńskiego Tadeusza Bronakowskiego. We Mszy św. uczestniczyli uczniowie, nauczyciele i rodzice oraz poczet sztandarowy naszej szkoły. Po uroczystej Eucharystii w wszyscy przeszli pod pomnik poległych powstańców, gdzie zapalono znicze i złożono wieńce. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie odbyła się druga część uroczystości. Na pięknie ozdobionej, symbolami z powstania styczniowego, sali wszystkich zebranych powitała Pani dyrektor Barbara Kluczek. Pani dyrektor podkreśliła znaczenie bohaterskiej walki powstańców, znaczenie patriotyzmu i rolę Edwarda Rolskiego – patrona naszej szkoły. Następnie program słowno – muzyczny przedstawili uczniowie. Przeniósł on nas w odległe czasy, kiedy to nasi przodkowie walczyli o wolność i niepodległość kraju poświęcając swe, często młode życie dla Ojczyzny. Przyświecało im hasło: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. O ciężkich czasach dla Polski – grabieży naszego kraju przez zaborców przypomniała teatralna scenka z wyrazistą ścieżką dźwiękową. Szczególnie wzruszająca była scenka obrazująca śmierć powstańców w imię wolności. Tego dnia goście i społeczność szkolna obejrzała również fragmenty filmu z 1936 r pt. „Wierna rzeka” związanego z powstaniem styczniowym. W ramach obchodów Święta Patrona w naszej szkole odbyły się dwa konkursy: plastyczny i konkurs literacko-poetycki. W konkursie plastycznym w kategorii klas IV – VI, I miejsce zajęła Dorota Kęszczyk z kl V, natomiast w kategorii klas I – III Klaudia Bednarczyk z kl III. W konkursie literacko-plastycznym I miejsce zajęła Oliwia Płuciennik z kl V. Ksiądz Biskup wyraził swą wdzięczność nauczycielom, dyrekcji i wszystkim pracownikom szkoły za trud wychowywania dzieci i młodzieży. Podziękował również za owocną współpracę szkoły i parafii. Uczniom życzył wiele sukcesów w nauce i właściwej postawy wobec obowiązków szkolnych. Mówił też o roli rodziców i ich współpracy ze szkołą. Ksiądz Biskup dokonał pamiątkowego wpisu do Kroniki Szkoły. Spotkanie ze społecznością szkolną zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem Księdza Biskupa. Wizytę Jego Ekscelencji T. Bronakowskiego zakończyło spotkanie z pracownikami naszej szkoły i z zaproszonymi gośćmi. Ten dzień był bardzo ważny dla nas wszystkich. Na pewno na długo zostanie w naszej pamięci.

Redakcja szkolna

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »