Informacja dla rolników dotycząca wystąpienia szkód w oziminach w wyniku ujemnych skutków przezimowania

W związku z wystąpieniem szkód w niektórych uprawach ozimin spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej -Wójt Gminy Krasnosielc złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego o zatwierdzenie składu komisji ds. szacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – ujemne skutki przezimowania.

Wniosek o oszacowanie szkody w gospodarstwie rolnym należy składać do Urzędu Gminy do dnia 15.04.2016 roku pokój nr 20 w godz.7:00 – 15:00

Szkoda musi  wynosić ponad 30 %. średniej rocznej produkcji w gospodarstwie z ostatnich 3 lat.

Wzór wniosku do zgłoszenia strat można pobrać:

  • w Urzędzie Gminy Krasnosielc pokój nr 20,
  • ze strony internetowej Urzędu Gminy Krasnosielc
  • ze strony internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  www.mazowieckie.pl

Do zgłoszenia szkody należy załączyć:
– kserokopię wniosku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  o płatności obszarowe na rok 2016
Zgodnie z obowiązującymi przepisami szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru upraw bądź jej likwidacji. W razie konieczności likwidacji szkody zaleca się wykonanie dokumentacji fotograficznej.

Szacowanie szkód nastąpi po powołaniu przez Wojewodę Mazowieckiego terenowych Komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

Na dzień dzisiejszy obowiązują Wytyczne z dnia 19 lutego 2015r.   dostępne na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  www.mazowiecke.pl wg. których w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, przekazywane do wojewody są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym, prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia. Minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha.

wniosek do pobrania:

wniosek o oszacowanie_szkód wniosek dla rolnika

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »