Informacje dotyczące programu 500+

rodzina 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnosielcu informuje, że przyjmowanie wniosków na świadczenie wychowawcze rozpoczyna się od 1 KWIETNIA 2016 roku w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasnosielcu ul. Rynek 40 , w pokojach 8A , 9, 10 a także przez Internet (drogą elektroniczną). W tym przypadku wymagany będzie tzw. profil zaufany lub podpis elektroniczny.

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r., to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane na okres od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30 września 2017 r. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wszelkie zmiany i aktualności będą zamieszczane na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Krasnosielc

Szczegółowe informacje  można uzyskać pod nr tel. 29  714 00 56 lub 29 714 00 61 jak również osobiście w siedzibie Ośrodka.

Wniosek-Rodzina-500-plus

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 3 do wniosku

Załącznik nr 4 do wniosku

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »