Z A P R O S Z E N I E

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasnosielcu organizuje w dniu

4 czerwca 2016 r. /sobota/ wyjazd do

Częstochowy

na Ogólnopolskie 28 Jasnogórskie Spotkanie

Anonimowych Alkoholików.

Zgłoszenia wraz z odpłatnością 50 zł – w Punkcie Konsultacyjnym Profilaktyki / GOK – wejście od strony parku /

tel. 7175274.

Wyjazd 4 czerwca 2016 r./sobota/ godz. 5.00. – Krasnosielc

Plac Kościelny, powrót w nocy.

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce.

Stanisława Gołaszewska

Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Krasnosielcu

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »