„ Sportowo – fioletowo„

W dniu 28 kwietnia br. grupa uczniów z Gimnazjum w Krasnosielcu w ramach projektu gimnazjalnego zorganizowała imprezę sportowo – rekreacyjną dla przedszkolaków z Krasnosielca, której tematem był „wpływ sportu na więzi między pokoleniami”. Natomiast tego dnia w przedszkolu dzieci i nauczyciele ubrani byli w kolorze fioletowym w ramach comiesięcznej akcji „ Kolorowe Dni w Przedszkolu” wdrażanej jako nowości edukacyjne.

Dziewięcioro gimnazjalistów podjęło się zadania przeprowadzenia imprezy dla 84 przedszkolaków według wcześniej opracowanego własnego programu. Zajęli się przygotowaniem sali gimnastycznej, a także pozyskali sponsorów. Wśród atrakcji które czekały na dzieci w sali Zespołu Szkół były:

-rozgrzewka przy muzyce

-zabawa z chustą animacyjną

-improwizacja ruchowa w 4 grupach ćwiczebnych

-pokonywanie zwinnościowo – zręcznościowego toru przeszkód

-przeciąganie liny

-wspólne tańce

-przejście przez tunel, na końcu którego każde z dzieci otrzymało słodki upominek w postaci kolorowych lizaków ufundowany przez p. M. i K. Pióreckich.

Dzieci bawiły się świetnie. Pięknie ćwiczyły, tańczyły. Bardzo dokładnie pokonywały tor przeszkód, z dużym zaangażowaniem bawiły się z chustą. Każda grupa wykazała się ogromną siłą mięśni rywalizując w przeciąganiu liny. Dziecięcej radości nie było końca. Na zakończenie każde z dzieci udekorowane zostało pamiątkowym medalem w kolorze fioletowym.

Wszystkie materiały potrzebne do dekoracji sali i przygotowania medali, gimnazjaliści otrzymali od p. Anny Godlewskiej – dyrektor PSP w Krasnosielcu.

Uczniowie gimnazjum bardzo dobrze wywiązali się z powierzonych im zadań i udowodnili, iż sport ma ogromny wpływ na więzi rodzinne, międzypokoleniowe. Cieszy fakt, że udało się połączyć dwie akcje szkolną i przedszkolną, dzięki czemu gimnazjaliści zdobyli nowe umiejętności organizacyjne i doświadczenie w przeprowadzeniu imprezy dla najmłodszych.

Podsumowując zachęcam wszystkie rodziny (rodzeństwa) do podejmowania wspólnych działań sportowych, rekreacyjnych szczególnie teraz, kiedy jest już przyjazna aura i dodatkowo można ćwiczyć, bawić się na świeżym powietrzu.

Projekt realizowali: Angelika Wróblewska, Sandra Klik, Zuzanna Tańska, Natalia Piotrak, Patrycja Domurad, Eliza Dudek, Błażej Zalewski, Krystian Grzegorczyk z klasy IIb i Krystian Podpora z klasy IIa.

Agnieszka Gałązka

koordynator projektu

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »