Informacja dotycząca dotacji na kolektory słoneczne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dotycząca dotacji na kolektory słoneczne oraz przydomowe

oczyszczalnie ścieków

W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków, w nowym okresie programowania Unii Europejskiej, na zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Krasnosielcu w godzinach od 8.00 do 15.00 (pok. nr 21, 15 lub sekretariat) w terminie do 03.06.2016 r.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Planuje się, że w jednym roku zostanie wykonanych ok. 30 szt. kolektorów słonecznych i ok. 30 szt. przydomowych oczyszczalni.

Szacunkowy koszt montażu instalacji kolektorów słonecznych mieści się w przedziale 15-25 tys. zł., natomiast koszt budowy przydomowych oczyszczalni ścieków mieści się w granicach 9-18 tys. zł.

Przewidywany udział w kosztach właścicieli nieruchomości objętych projektem,
w przeliczeniu na jedną instalację, będzie wynosił ok. 3,5 tys. zł.

Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania przez Gminę Krasnosielc dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »