Informacja

INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2016

Wójta Gminy Krasnosielc z dnia 13 maja 2016r.

dzień 27 maja 2016r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Krasnosielcu.

Krasnosielc, dnia 13 maja 2016r.

Wójt Gminy

/-/ Paweł Ruszczyńki

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »