Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego

W dniu 17 maja 2016 r. odbyło się rozstrzygnięcie XIII Konkursu Poetyckiego pod hasłem: „Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem” (J.P.II) organizowanego przez Klub Literacki „Pegaz” przy Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu, którego opiekunem jest pani Wiesława Mydło. W tegorocznej edycji wzięło udział 29 uczniów, a nadesłano 34 utwory. Konkurs organizowany był dla gimnazjalistów uczęszczających do szkół noszących imię Jana Pawła II oraz pozostałych należących do powiatu makowskiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Makowskiego p. Zbigniewa Deptuła. Konkurs był integralną częścią obchodów Dnia Patrona szkoły.

W konkursie uczestniczyli uczniowie z następujących gimnazjów:

– Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu

-Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Chorzelach

-Publiczne Gimnazjum im. Arkadiusza Gołasia w Płoniawach- Bramura

-Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Karniewie

-Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła w Rzewniu

-Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Makowie Mazowieckim

-Publiczne Gimnazjum w Gąsewie

Komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca – p. Krystyna Artemiuk, członkowie – p. Krystyna Wierzbicka-Rybacka, p. Tadeusz Kruk, ks. Szczepan Borkowski oceniała i nagrodziła następujących autorów:

I miejsce

ex aequo -Julia Sobocińska (PG Krasnosielc) za utwór „Życie w pięciu aktach”

-Daria Kruk (PG Krasnosielc) za utwór „Maturzysta”

II miejsce

ex aequo -Joanna Szwejk (PG Karniewo) za utwór „Młodzi ludzie”

-Wiktoria Andruchewicz (PG Krasnosielc) za utwór „***” („Wkroczyliśmy w młodość…”)

III miejsce

ex aequo -Mateusz Mamiński (PG Krasnosielc) za utwór „Papieska młodość”

-Mateusz Bacławski (PG w Rzewniu) za utwór „Karol Wojtyła”

-Ewa Zduńczyk (PG Krasnosielc) za utwór „***” („Był sobie chłopczyk…”)

Wyróżnienia:

-Paulina Dymowska(PG Płoniawy) za utwór „Młodość sama w sobie jest wielkim bogactwem”

-Aleksandra Zega (PG Krasnosielc) za utwór „Młodość moją nadzieją”

-Aleksandra Jeziorek (PG Chorzele) za utwór „Byłeś i jesteś”

-Żaneta Skwiot (PG Krasnosielc) za utwór „***” („Chcę jeszcze czerwonym rowerkiem…”)

-Kacper Łaskarzewski (Maków Maz. Nr 1) za utwór „***” („ Młodość sama w sobie…”)

-Diana Grabowska (PG Krasnosielc) za utwór „ Lolek- nasz brat”

-Łukasz Wiewiórkowski (PG Gąsewo) za utwór „Młodości czar”

-Oliwia Pogorzelska (PG Krasnosielc) za utwór „Stań”

Poniżej prezentujemy fragment przemówienia przewodniczącej Jury pani Krystyny Artemiuk:

Prace, w porównaniu z ubiegłym rokiem, są bogatsze i trafniejsze językowo, bardziej osobiste, niekiedy wręcz konfesyjne. Widać w nich większą dbałość o formę, szczególne jej konsekwentne przestrzeganie i podporządkowanie kształtu artystycznego myślom. Strofa „jest taktem, nie wędzidłem.”

Drodzy nauczyciele, my (członkowie Komisji) nie szukaliśmy, tekstów skończenie doskonałych, wycyzelowanych językowo i zręcznych warsztatowo (Wasi uczniowie uczą się). Szukaliśmy przebłysku talentu, choćby malutkiego światełka. Czasem jest to wyjątkowa metafora, czasem drobna intuicja, aluzja, ciekawy koncept czy ujmująca szczerość. Jeśli temu towarzyszy świeżość myśli, jakaś niebanalność odejście od schematu i własne widzenie świata, to wiersz już jest warty zauważenia. Czytając nadesłane prace, szliśmy tropami wyznaczonymi nam przez autorów i szukaliśmy pereł.

Oto one :

I miejsce – wiersz „Życie w pięciu aktach” Godło: Julia

Jest to poetycka synteza biografii J.P II, rozpisana na akty-bardzo oryginalny pomysł. Motto z Szekspira doskonale oddaje sens wiersza. Krótki, urywany wers (jak w romantycznej balladzie) i teatralizacja sytuacji lirycznej budują napięcie emocjonalne i dramatyzm utworu. Tekst kończy myśl Horacego „Nie cały umieram”. Chciałam zwrócić uwagę na dwie metafory, genialne:

1) „Ciepły szept do kołyski |łagodzi tremę przed światem |i życiową rolę”(antycypacja-wyprzedzanie zdarzeń)

2) „Pada strzał| sylwetka osuwa się , jest o krok od drugiej strony kurtyny”

I miejsce -wiersz „Maturzystka” Godło: Daria

Oryginalna forma-poetycki reportaż. Czytający ma wrażenie, jakby był w Wadowicach dokładnie wtedy, gdy Karol Wojtyła wracał ze świadectwem maturalnym. Piękne antropomorfizacje: „wydawało się, że znajome kamienice miały przyjaźniejszy niż zawsze uśmiechy |lustrami, ciekawskich okien, a wadowicki bruk jakby bardziej miarowo odmierzał jego kroki” „usłużne myśli prześcigały się w podpowiedziach…”

II miejsce „Młodzi ludzie” Godło: „Pilotka”

Za społeczną i moralną wrażliwość. Wiersz- litania obudowana smutną refleksją (na temat młodych ludzi) i zakończone wyraźnym przesłaniem skierowanym do rówieśników. Widać w nim rozwiązania literackie: i do Tuwima i do Biblii. Świadczy to o oczytaniu autorki.

II miejsce |wiersz bez tytułu „Wkroczyliśmy w młodość’ Godło: „Biedronka”

Wiersz niezwykle trafnie oddaje stan ducha współczesnej młodzieży, można by powiedzieć, że to wiersz – manifest o kondycji ludzi młodych dzisiejszego świata. Jest w nim obecna samoocena i krytyka twórców „Cywilizacji młodości”. Towarzyszy jej zaduma i nadzieja na lepszy świat poparte wiarą, że „ujrzyjmy szczęście ukryte w gwiazdach, migoczące o zmierzchu dnia.”

III miejsce „Papieska młodość” Godło: „Mateusz”

Wiersz nagrodzony za trafność i oszczędność słowa, za świeże spojrzenie na osobę Ojca św., za niebanalną metamorfozę, np. „Młodością wypełniona czystą, jedyną, nienazwaną…” „z dziecięcym uśmiechem mierzył się z przeznaczeniem”

III miejsce „Karol Wojtyła” Godło: „Mateusz”

Wiersz przeniknięty duchem religijnym, bardzo osobisty, niezwykle szczery i w jakiś szczególny sposób podniosły.

III miejsce „Był sobie chłopczyk” Godło: „Ewa”

Ujmująca, momentami tajemnicza wypowiedź, na pewno wieloznaczna, trochę niespokojna i chwytająca za serca. Wartość utworu podnoszą oryginalne i spiętrzone metafory, np. „Był sobie pewien chłopczyk, który po metaforach kroczył przez gwiazdy.”

Omówiłam tylko nagrodzone wiersze, ale są jeszcze wyróżnione, także warte uwagi.

Laureatom i wyróżnionym serdecznie gratuluję, a wszystkim pozostałym dziękuję za trud pisania i nadesłanie prac. Organizatorom gratuluję udanego przedsięwzięcia. Myślę, że dzięki takim imprezom myśl św. Jana Pawła II będzie żyła i kształtowała osobowość młodych Polaków, ożywiała ich myśli i czyny”.

Serdecznie dziękujemy Komisji Konkursowej za bezinteresowną pomoc i pracę. Bez Państwa zaangażowania nie byłoby osób nagrodzonych i wyróżnionych.

Za wsparcie finansowe gorąco dziękujemy Staroście Powiatu Makowskiego P. Zbigniewowi Deptule, który już od wielu lat wspiera naszą inicjatywę. Słowa podziękowania kierujemy także do Wójta Gminy Krasnosielc P. Pawła Ruszczyńskiego za pomoc finansową. Mamy nadzieję na dalsze lata owocnej współpracy.

Wiele wierszy nadesłanych na konkurs zostało opublikowanych w okolicznościowej broszurce, którą otrzymali wszyscy laureaci i osoby wyróżnione oraz ich opiekunowie . Szatę graficzną broszury opracował p. Mirosław Chodkowski, który również zajął się złożeniem tekstu do druku, za co serdecznie dziękujemy.

Wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Konkursu Poetyckiego składamy serdeczne podziękowania.

Członkowie Klubu Literackiego „Pegaz”

przy Publicznym Gimnazjum w Krasnosielcu

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »