Czyste powietrze wokół nas

Dzieci z oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie uczestniczyły w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 w Programie przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”. Program został dostosowany do możliwości psychofizycznych dzieci w wieku przedszkolnym. Patronat nad przedsięwzięciem objęła Państwowa Inspekcja Sanitarna. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i wykazały wysoki poziom wiedzy na temat szkodliwości różnorodnych dymów i ich skutków. Warsztaty pobudziły znacznie ciekawość dzieci, o czym świadczą wypowiedzi przedszkolaków. Proponowane zabawy ruchowe i tematyczne konstruktywnie zainspirowały ich wyobraźnię. Efektem stały się różnorodne prace plastyczne świadczące o ich wielkiej wrażliwości. W wyniku zajęć dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości dymu, szczególnie tytoniowego. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącym.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »