Debata oxfordzka w gimnazjum

RÓWNAJ SŁOWA- HAMUJ HEJT” – to nazwa projektu, w którym wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich naszego gimnazjum.

Projekt trwał cztery dni: od 17 do 23 listopada br. Zajęcia warsztatowe podzielone były na dwie części:

Pierwsza nosiła tytuł „Równaj słowa” i dotyczyła form i przejawów dyskryminacji oraz tego, jak reagować, gdy nas samych dotknie dyskryminacja bądź spotkamy się z nią w sytuacjach życiowych – zarówno w realu, jak i w cyberprzestrzeni.

Druga część warsztatów – „Hamuj hejt” dotyczyła postaw i poglądów młodzieży wobec internetowej mowy nienawiści. Dyskutowano o zachowaniach hejterskich w Internecie, o patologiach wirtualnych. Młodzież dowiedziała się również, gdzie może szukać pomocy w przypadku, gdy stanie się ofiarą bądź świadkiem cyberprzemocy.

Również wychowawcy klas ze szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli udział w warsztatach i mieli możliwość zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianego hej tu.

Ostatnią częścią projektu, która odbyła się 5 grudnia, była debata oxfordzka z postawioną tezą:

W mediach społecznościowych jest miejsce na całkowitą wolność słowa”.

Uczniowie wcielali się w mówców broniących oraz przeciwników tej tezy. Zostali podzieleni na dwie grupy: grupę propozycji, w skład której weszli: Diana Grabowska, Julia Sobocińska, Anna Mróz i Mateusz Mamiński oraz grupę opozycji w składzie: Aleksandra Zega, Daria Kruk, Barbara Szewczak i Zuzanna Zadrożna. Pozostali uczniowie stanowili publiczność.

Każdy z mówców w kilkuminutowych wystąpieniach przedstawiał własne poglądy dotyczące tematu, natomiast zadaniem publiczności było uważnie wsłuchiwać się w przemówienia, włączać się do dyskusji, a na koniec wyrazić własne zdanie poprzez udział w głosowaniu. Zdaniem publiczności rację mieli mówcy z grupy opozycji, czyli przeciwnicy postawionej na wstępie tezy, że w mediach społecznościowych jest miejsce na całkowitą wolność słowa. Publiczność również poprzez głosowanie wybrała najlepszego mówcę. Zostały nimi ex aequo Barbara Szewczak (opozycja) i Julia Sobocińska (propozycja).

W ten sposób zakończył się w naszej szkole cykl spotkań na temat internetowej mowy nienawiści, która niestety przybiera coraz większe rozmiary. Mamy nadzieję, że pomogły one gimnazjalistom zrozumieć, dlaczego należy zważać na słowa, „równać je i hamować hejt”.

Iwona Ziemska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »