Komunikat

K O M U N I K A T

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY KRASNOSIELC

Informuję, że w związku z prowadzonymi w dniach 7-9 czerwca 2016 r. na terenie województwa mazowieckiego ćwiczeniami pk. RENEGADE- SAREX-16/I

w dniu 7 czerwca 2016 r. (wtorek) w godzinach 11.30 – 13.00 na terenie gminy Krasnosielc przeprowadzona zostanie głośna próba syren alarmowych.

Za pomocą syren ogłoszony zostanie :

▪ alarm – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty,

▪ odwołanie alarmu – ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Przekazany sygnał będzie jedynie sygnałem ćwiczebnym, którego nie należy traktować jako rzeczywistego zagrożenia.

Szef Obrony Cywilnej Gminy Krasnosielc

/-/ Paweł Ruszczyński

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »