Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego

Wójt Gminy Krasnosielc informuje, iż dotacja w wysokości 5 tys. zł na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury, historii i ochrony dziedzictwa narodowego została przyznana Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. Była to jedyna oferta, która wpłynęła na konkurs.
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »