Podpisano umowę o dofinansowanie na modernizację drogi w Wólce Drążdżewskiej

W dniu 10.06.2016 r. Wójt Gminy Krasnosielc Paweł Ruszczyński podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w msc. Wólka Drążdżewska w gminie Krasnosielc”. Jeszcze w tym roku w ramach projektu zostanie zmodernizowana droga gminna na odcinku ok. 2 km. Zakres prac będzie obejmował żwirowanie i profilowanie poboczy. Łączny koszt realizacji zadania oszacowano na ok. 130 tys. zł., a wartość dofinansowania ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – ok. 50 tys. zł.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »