Pozyskano dotację na przebudowę dróg lokalnych

Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawiają przed sobą władze Gminy Krasnosielc. Dlatego gmina korzysta z każdego możliwego źródła finansowania – skutecznie pozyskując środki na przebudowę infrastruktury drogowej.

W ramach przeprowadzonego naboru do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Gmina Krasnosielc złożyła 3 wnioski na modernizację dróg, które znalazły się na liście 631 operacji zakwalifikowanych do przyznania w ramach zadań z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych. Jednak ze względu na ograniczony limit środków (tj. 39 mln. euro dla województwa mazowieckiego) wsparciem zostaną objęte 2 wnioski:

1. „Przebudowa ul. Wolności w Krasnosielcu”, który oceniono na 14 pkt. z 16 możliwych i tym samym znalazł się na 61 pozycji. Zadanie to zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

2. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Krasnosielc w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Krasnosielc, Nowy Krasnosielc, Nowy Sielc, Wólka Drążdżewska”, który uzyskał 12 pkt. i znalazł się na 231 pozycji. W ramach tego zadania w roku 2017 r. zostaną przebudowane drogi w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Budy Prywatne, Elżbiecin, Grądy, Karolewo, Nowy Krasnosielc i Wólka Drążdżewska, a w roku 2018 w miejscowości Nowy Sielc i Krasnosielc.

Łącznie zostanie zmodernizowanych ok. 5 km. dróg gminnych.

Całkowita wartość tych projektów wynosi ok. 3 mln. 361 tys zł., a wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 stanowi 63,36 % kosztów kwalifikowanych.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »