Finalistka kuratoryjnego konkursu geograficznego

Finalistka kuratoryjnego konkursu geograficznego

Uczennica Publicznego Gimnazjum w Krasnosielcu, Wiktoria Załęska z klasy IIIc została finalistką przedmiotowego Konkursu Geograficznego organizowanego przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Wiktoria jako jedyna reprezentowała w finale tego konkursu naszą Delegaturę Kuratorium Oświaty w Ostrołęce oraz Powiat Makowski. Tym samym Wiktoria kontynuuje bardzo wysokie osiągnięcia naszych uczniów w tym konkursie: Kacpra Włodarskiego – laureata konkursu w roku ubiegłym, Adama Suskiego – finalisty konkursu sprzed dwóch lat, Eli Tupacz – laureatki konkursu sprzed trzech lat i Dominiki Domińskiej – finalistki konkursu sprzed trzech lat.

Kuratoryjne konkursy przedmiotowe to zawody najwyższej rangi, cieszą się one największym prestiżem, ale są to jednocześnie konkursy o największym stopniu trudności. Liczba laureatów i finalistów w szkole stanowi jeden z najważniejszych mierników w klasyfikowaniu szkół w rankingach.

Celem konkursu było rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów oraz rozwijanie ich uzdolnień geograficznych. Jego temat przewodni w tym roku szkolnym brzmiał: „Odkrywamy Amerykę”. Pierwszy etap (szkolny) konkursu dotyczył środowiska przyrodniczego Ameryki Północnej i Południowej. Do etapu rejonowego z naszej szkoły zakwalifikowała się Wiktoria Załęska z klasy IIIc uzyskując ponad 80% punktów możliwych do zdobycia. Drugi etap (rejonowy) odbył się w Ostrołęce i odnosił się do wiadomości i umiejętności z etapu poprzedniego oraz do podziału politycznego, ludności i gospodarki Ameryki Północnej i Południowej. Do tego etapu zakwalifikowało się tylko siedmiu uczniów z rejonu szkół ostrołęckiej Delegatury Kuratorium Oświaty. Tylko jedna uczennica z naszego rejonu, Wiktoria Załęska uzyskała ponad 80% punktów możliwych do zdobycia i awansowało do etapu wojewódzkiego. Trzeci etap (wojewódzki) konkursu odbył się w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i dotyczył wiadomości i umiejętności z etapów poprzednich oraz dwóch krajów, to jest: Stanów Zjednoczonych Ameryki i Brazylii. Wiktoria przekroczyła próg 60% punktów możliwych do zdobycia i została finalistką konkursu. Lista finalistów i laureatów tego konkursu obejmuje wyłącznie uczniów ze szkół warszawskich.

W dniu zakończenia roku szkolnego Wiktoria otrzyma zaświadczenie potwierdzające uzyskanie tytułu finalisty wraz z gratulacjami z rąk pana Dyrektora Szkoły. Zdobywając ten tytuł Wiktoria uzyska dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej oraz oczywiście stopień celujący z geografii na świadectwie końcowym z gimnazjum. Życzymy naszej prymusce osiągnięcia również innych nagród. A oto jak pisze sama finalistka o swoim udziale w konkursie:

Moja przygoda z konkursem geograficznym zaczęła się od planów wzięcia w nim udziału, już w klasie drugiej, ponieważ od początku gimnazjum geografia stała się jedną z moich ulubionych lekcji. Wiedzę i wysokie oceny uzyskiwałam w bardzo łatwy sposób, po prostu słuchałam uważnie nauczyciela. To było wszystko czego potrzebowałam do klasówki. Pan Edmund Mąka opowiadał tematy w tak przystępny dla mnie sposób, że żadne testy nie sprawiały mi kłopotu. W tym roku szkolnym byłam już pewna, że muszę spróbować swoich sił w konkursie. Kiedy pan przedstawił nam temat konkursu (była nim Ameryka Północna i Południowa) bardzo się ucieszyłam. Pomimo kilku trudności, które musiałam pokonać na drodze by zostać jedną z najlepszych geografek w województwie, jestem szczęśliwa, że udało mi się to osiągnąć. Gdyby ktoś wcześniej mnie zapytał, czy przejdę choćby jeden etap, śmiało odpowiedziałabym, że nie. Lecz dzięki ciężkiej, wielomiesięcznej pracy pana Edmunda i mojej, po wielu spotkaniach, przeczytanych książkach i przeanalizowanych mapach mogę cieszyć się tym, co uzyskałam. Zachęcam całą młodzież naszej gminy do rozwijania swoich pasji, brania udziału w konkursach i ciężkiej pracy w celu pogłębiania swojej wiedzy, do zdobywania tego, co wydaje się niemożliwe. Dziękuję panu Edmundowi za zaangażowanie w przygotowanie mnie do każdego etapu konkursu, za wsparcie, które tylko zachęcało mnie do coraz większej pracy”.

Społeczność szkolna serdecznie gratuluje Wiktorii oraz jej rodzicom tak wielkiego sukcesu jakim jest zdobycie tytułu finalisty konkursu kuratoryjnego. Jesteśmy zadowoleni, że systematyczna, wielomiesięczna praca przyniosła taki wynik. Życzymy Ci, abyś nadal podejmowała kreatywne działania w dziedzinie nauki oraz rozwijała swoje naukowe pasje. Składamy Ci życzenia powodzenia w dalszych etapach kształcenia.

Już tradycyjnie, serdecznie pozdrawiam „moje złotka”, czyli laureatów i finalistów kuratoryjnych konkursów z geografii i z historii, których przygotowywałem, szczególnie tych z ostatnich trzech lat: Kacpra Włodarskiego, Adama Suskiego, Elę Tupacz, Dominikę Domińską, Olę Wilkowską, Radka Ładę. Wasze osiągnięcia były również wyjątkowe. Wiemy, że świetnie realizujecie swoje zamierzenia w swoich nowych szkołach. Trzymajcie tak dalej i spełniajcie swoje marzenia! 

Edmund Mąka

nauczyciel geografii i historii

w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Krasnosielcu

Wiktoria Załęska

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »