Podpisano umowy z wykonawcami na usuwanie azbestu i udrożnienie rowów

logo

Gmina Krasnosielc podpisała umowę z firmą PRO-EKO Serwis z Gostynina, która odbierze i przekaże do utylizacji ok. 239 Mt pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gminy. Planowany termin zakończenia prac to 31 sierpnia 2016 r. Całkowita wartość zadania wyniesie ok. 95 tys. zł, w tym 85% stanowić będzie dotacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Została również podpisana umowa na udrożnienie rowów melioracyjnych w miejscowościach: Bagienice Szlacheckie, Biernaty, Chłopia Łąka. Łącznie zostanie zmeliorowanych 12 020 mb rowów. Realizacja zadania przyczyni się w znacznym stopniu do zmniejszenia lokalnych podtopień zarówno upraw jak i obszarów zurbanizowanych. Roboty zostaną wykonane przez Andrzeja Mikulaka z Wólki Rakowskiej do końca lipca 2016 r. Wartość całej inwestycji wyniesie ok. 42 tys. zł, a dotacja z Wojewódzkiego Funduszu
i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Warszawy ok. 21 tys. zł

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »