XVI edycja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” rozstrzygnięta

11 czerwca podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa wyłoniono laureatów konkursu. „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem konkursu jest identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja, przygotowanie ich producentów do uczestniczenia w systemach jakości żywności, zarówno na szczeblu unijnym, jak i krajowym. Ideą konkursu jest też zachęcanie mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowania, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu.

Dwanaście lat temu, producenci – w większości laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” – utworzyli Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to Izba – już po raz dziesiąty – jest organizatorem konkursu.

W tegorocznej edycji spośród 60 zgłoszeń w kategorii „Produkt” oraz 4 w kategorii „Potrawa” jury nagrodziło 12 i wyróżniło 8 produktów, charakteryzujących się tradycją zakorzenioną w kulturze regionu. Zostały one podzielone na kilka kategorii: produkt regionalny pochodzenia zwierzęcego, produkt regionalny pochodzenia roślinnego, napój regionalny, inny produkt regionalny, część gastronomiczna.

Wśród laureatów i wyróżnionych nie zabrakło mieszkanek Gminy Krasnosielc. Pani Teresa Żużniew zwyciężyła w kategorii produkt regionalny pochodzenia roślinnego ze swoimi słynnymi laleczkami. W tej samej kategorii wyróżniono Annę Nadwodną za chleb na zakwasie z ziarnami oraz Elżbietę Kaczorek za szczupaka z Orzyca, jako produkt regionalny pochodzenia zwierzęcego.

Paniom serdecznie gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »