Teraz prowincja!

Wzajemne oddziaływania centrum i prowincji, uwiecznione w różnych tekstach kultury, to główny temat wykładu, którego mogliśmy wysłuchać 17 czerwca 2016 r. w Filii Bibliotecznej w Amelinie. Wygłosiła go Profesor Elżbieta Konończuk, która przyjechała z Uniwersytetu w Białymstoku, gdzie pełni funkcję Kierownika Zakładu Teorii i Antropologii Literatury. Pani Profesor jest także zastępcą redaktora „Białostockich Studiów Literaturoznawczych” oraz Prezesem Białostockiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Do jej najważniejszych prac należą: Mazurska Obecność Erwina Kruka, Literatura i pamięć na pograniczu kultur, W poszukiwaniu dostępu do przeszłości.

Profesor Elżbieta Konończuk przywoływała w swoim wykładzie takie dzieła, jak Pan Tadeusz, Pani Bovary czy Sklepy Cynamonowe – by pokazać, że są to utwory o prowincji. Omawiając literackie przykłady miejsc odległych od centrum, podkreślała ich niezwykle ważną rolę w kulturze. Przywołała fenomen teatrów w Supraślu (Wierszalin) i w Gardzienicach a także wydawnictw Czarne i poczuli się dowartościowani jako Pogranicze, po raz kolejny udowadniając, że to właśnie w małych miejscowościach dzieją się rzeczy ważne. Słuchacze, będący mieszkańcami prowincji, mogli poczuć się dowartościowani słowami referentki.

Pani profesor Konończuk nie szczędziła pozytywnych słów w stosunku do Amelina i spotkanych tu ludzi. Zapewniła także, że nie jest to jej ostatnia wizyta wśród naszej społeczności.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »