„Zielona lekcja” w kształceniu zintegrowanym

…żadna książka nie da tego, co ujrzenie osobliwości czy krajobrazu własnymi oczyma…” (M. Orłowicz)

Przyrody nie można nauczać wyłącznie w klasie szkolnej. Podstawową część wiedzy i umiejętności uczniowie powinni zdobywać w terenie, bo najskuteczniejszą drogą prowadzącą do wiedzy jest działanie.

Zajęcia terenowe stwarzają szansę głębszego poznania świata przyrody, rozwijania uzdolnień i zamiłowań uczniów, rozbudzania ich ciekawości i aktywności. Są źródłem wiedzy o najbliższym środowisku. Uczą umiejętności obserwacji środowiska. Sprzyjają kształtowaniu pożądanych postaw społecznych, gdyż rozwijają aktywność poznawczą i społeczną, uczą dyscypliny, odpowiedzialności, kształtują kulturę obcowania z przyrodą.

Kompetencje matematyczne to umiejętność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego w celu rozwiązywania problemów wynikających z codziennych sytuacji.

Nie wystarczy też spontaniczna, nieukierunkowana aktywność dziecka

w swobodnych zabawach. Bardzo ważne jest, by dziecko zastanawiało się nad tym, jaki jest efekt wykonanych czynności, by próbowało przewidzieć, co się stanie, gdy wykona to, co zamierza, a w razie wątpliwości samo sprawdzało swe przypuszczenia. Wiedza matematyczna powstaje poprzez samodzielnie wykonywane czynności.

W maju uczniowie klasy II i III ruszyli na odkrywczą wyprawę do lasu (zajęcia przyrodniczo – matematyczne). Po półgodzinnym marszu „tropiciele” przystąpili do działania. Zaczęli od porównania warunków panujących na skraju i w głębi lasu, na tapetę wzięli temperaturę, nasłonecznienie, siłę i kierunek wiatru. Następnie rozpoznali poszczególne warstwy lasu, przy okazji zastanawiali się jakie warunki panują w poszczególnych warstwach. Uczniowie mierzyli obwody różnych gatunków drzew oraz długości przebytej drogi za pomocą różnych miar

i porównywali wyniki oraz wyciągali wnioski.

Baczni obserwatorzy wskazywali i nazywali charakterystyczne gatunki roślin oraz wsłuchali się w świergot ptaków.

Na zakończenie zajęć uczniowie stwierdzili, że las to otwarta księga przyrody, fabryka tlenu, dostarczyciel drewna, miejsce pracy i wypoczynku.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »