Zakończenie roku szkolnego w PSP w Drążdżewie

W piątek 24 czerwca 2016 r. w szkole w Drążdżewie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele parafialnym, odprawioną przez ks. proboszcza Leszka Kamińskiego w intencji uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Ksiądz proboszcz wspomniał również o przypadającej w dniu 24 czerwca uroczystości św. Jana Chrzciciela. Św. Jan jest przykładem świętości, siły charakteru, życia pełnego ascezy i pokuty. Był pierwszym świętym czczonym w całym Kościele.

Następnie wszyscy udali się do szkoły, gdzie o godz. 10.00 na sali gimnastycznej nastąpił dalszy ciąg uroczystości. Atmosfera była bardzo podniosła, ponieważ swoją obecnością zaszczycili nas goście: pan Dariusz Wierzbicki – Wicestarosta Makowski i pan Paweł Ruszczyński – Wójt Gminy Krasnosielc. Obecni byli także: ksiądz Leszek Kamiński, przewodnicząca Rady Rodziców i Radna Gminy Krasnosielc – pani Anna Kruk, opiekunka szkolnego Koła Caritas – pani Maria Cieszewska, nauczyciele, rodzice, pracownicy szkoły oraz oczywiście uczniowie klas I-VI.

Po powitaniu wszystkich przez panią dyrektor Barbarę Kluczek odśpiewano hymn państwowy i hymn szkoły. Obowiązki przewodniczącej Rady Samorządu Uczniowskiego po tegorocznej absolwentce, uczennicy VI klasy Natalii Bastek przejęła Dorota Kęszczyk – uczennica obecnej klasy piątej.

Pani dyrektor podsumowała pracę szkoły w minionym roku szkolnym oraz przedstawiła jej efekty w postaci średnich ocen z poszczególnych klas, osiągnięciach w konkursach, zawodach sportowych, zorganizowanych uroczystościach.

Głos zabrał również Wójt Gminy, pan Paweł Ruszczyński, który oprócz gratulacji i podziękowań złożył na ręce pani dyrektor prezent dla szkoły w postaci kamery cyfrowej. Następnie głos zabrał wicestarosta pan Dariusz Wierzbicki. Ze wzruszeniem patrzył na tegorocznych absolwentów, ponieważ był ich wychowawcą w trakcie swojej pracy w Drążdżewie. Pan Wierzbicki pogratulował uczniom odniesionych sukcesów i życzył kolejnych, w następnych latach nauki.

Ten dzień szczególnie mocno przeżywali szóstoklasiści, którzy ukończyli edukację w naszej szkole i stali się już absolwentami. Rodzice wyróżnionych absolwentów otrzymali listy gratulacyjne. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było pożegnanie absolwentów. Przedstawili oni krótki występ dziękując pani dyrektor, nauczycielom, pozostałym pracownikom oraz młodszym kolegom i koleżankom za spędzone lata w tej szkole. Każdy uczeń klasy VI został symbolicznie „odcięty” przez panią Paulinę Zduniak i otrzymał pamiątkową szarfę oraz dyplom ukończenia szkoły podstawowej, stając się w tym momencie absolwentem szkoły. Był to bardzo wzruszający moment i niejednej osobie zakręciła się łza w oku. Młodsi uczniowie z klasy V również żegnali starszych i bardziej doświadczonych kolegów życząc im powodzenia w nowej szkole. Uczniowie klasy szóstej złożyli ślubowanie i pożegnali sztandar szkoły.

Były również nagrody za najlepsze wyniki w nauce, czytelnictwo, osiągnięcia sportowe, stuprocentową frekwencję oraz pracę w samorządzie uczniowskim i Szkolnym Kole Caritas. Pani dyrektor podziękowała również rodzicom za życzliwą współpracę w minionym roku szkolnym.

Na koniec pani dyrektor życzyła wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji, a uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do sal na ostatnią w tym roku szkolnym lekcję, połączoną z odbiorem świadectw. Rok szkolny 2015/2016 w Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie został zamknięty.

Dziękujemy bardzo gościom, że pomimo wielu obowiązków znaleźli czas by być z nami na uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »