Jednogłośne absolutorium dla wójta

27 czerwca odbyła się wyjątkowo uroczysta XVIII Sesja Rady Gminy Krasnosielc. Po otwarciu obrad Wójt Gminy Paweł Ruszczyński pogratulował i wręczył zaświadczenie nowo wybranemu sołtysowi sołectwa Wólka Rakowska – Janowi Tabace oraz złożył szczegółowe sprawozdanie z realizacji planów inwestycyjnych, jak również najważniejszych wydarzeń w gminie z ostatniego okresu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Cezary Janowski przedstawił opinię o wykonaniu budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r. wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium wójtowi. Oprócz kilkunastu innych uchwał, dotyczących m.in. planów pracy komisji rady gminy na II półrocze 2016 r., wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r., zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krasnosielc za 2015 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi z tytułu wykonania budżetu Gminy Krasnosielc za 2015 r.

Następnie Wójt złożył podziękowania, gratulacje i wręczył upominki mieszkankom naszej gminy, które w ostatnim czasie przyczyniły się do jej promocji w województwie mazowieckim, poprzez uczestnictwo w regionalnych konkursach:

  • Pani Elżbiecie Kaczorek, w wykonaniu której potrawa Szczupak z Orzyca, znalazła się wśród kilkudziesięciu nagrodzonych przetworów w Konkursie o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego na najlepszy produkt Mazowsza oraz zdobyła wyróżnienie w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

  • Pani Teresie Żużniew, która zwyciężyła w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w kategorii produkt regionalny pochodzenia roślinnego ze swoimi słynnymi laleczkami

  • Pani Annie Nadwodnej (niestety nieobecnej na sesji), której przepyszny i zdrowy chleb na zakwasie z ziarnami został wyróżniony w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

Kolejnym miłym akcentem, na zakończenie spotkania, był występ orkiestry dętej z Pienic. Muzyka i życzenia, zarówno od muzykantów, jak i sołtysów, radnych i zaproszonych gości, popłynęły w kierunku wójta, który świętował swoje imieniny.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »