Pomagamy Powiatowi zmodernizować drogę

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją drogi powiatowej nr 2108W na odcinku Krasnosielc – Raki – Wólka Drążdżewska. Inwestycja obejmuje wymianę nawierzchni, profilowanie poboczy i wykonanie odwodnienia na odcinku o długości prawie 8 km. W ramach zadania zostanie również przebudowany most na rzece Orzyc w miejscowości Przytuły. Dodatkowo brzegi koryta rzeki na długości 10m po obu stronach mostu zostaną wyrównane, umocnione i wypełnione kamieniami. Na skarpach nasypu mostu od strony miejscowości Raki, wykonane będą ścieki skarpowe, które odprowadzą z mostu wodę opadową.

Modernizacja drogi realizowana jest przez Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim przy wsparciu finansowym Gminy Krasnosielc.

Jest to nie pierwsza inwestycja, która powstała dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządami. Warto przypomnieć, że w 2015 r. Powiat Makowski wyremontował drogę, o długości 6 km, na odcinku Ulaski – Krasnosielc oraz odnowił ul. Nadrzeczną i Plac Kościelny w Krasnosielcu. Przy tej inwestycji Gmina Krasnosielc także partycypowała w kosztach w wysokości 400 tys. zł.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »