Informacja dla ubezpieczonych w KRUS

Komunikat KRUS ws. terminu na opłacenie składek za III kw. 2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku tym:

1) w ubezpieczeniu społecznym rolników miesięczna:

  •  składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu

  • podstawowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu

  •  dodatkowa składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla gospodarstw rolnych obejmujących powierzchnie powyżej:

    •      50 ha przeliczeniowych do 100 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 106,00 zł

•    100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi 212,00 zł
•    150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi
318,00 zł
•    300 ha przeliczeniowych użytków rolnych wynosi
424,00 zł. 

Aktualny wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników znajduje się pod adresem http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

2)  w  ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu:

  • rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

  • domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Ponadto Kasa informuje, że indywidualnie opłacana składka miesięczna na ubezpieczenie zdrowotne za rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej wynosi 9% zadeklarowanej podstawy wymiaru składki.

Zadeklarowana podstawa wymiaru składki dla wyżej wymienionych osób, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia, która od 1 stycznia 2016 r. wynosi 1850 zł. W związku z tym, w 2016 r. dla rolników prowadzących działy specjale produkcji rolnej najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9% minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi 167 zł (tj. 9% x 1850 zł).

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »