Podpisano umowę z WFOŚiGW na zadanie z zakresu edukacji ekologicznej

logo

Wójt Gminy Krasnosielc podpisał umowę na realizację „Konkursu ekologicznego pn. Oszczędzamy wodę”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 7.904,00 zł”.

publikacja3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »