Już wkrótce rozpoczęcie przebudowy ulicy Wolności

Wójt Gminy Paweł Ruszczyński podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych firmą PRIBEX z Warszawy na przebudowę ul. Wolności w Krasnosielcu. Zadanie będzie obejmowało: wymianę nawierzchni poprzez sfrezowanie starych warstw bitumicznych i ułożenie nowej z betonu asfaltowego, wykonanie prawostronnego chodnika, zjazdów i odwodnienia oraz wykarczowanie 18 szt. drzew. Wzdłuż drogi pojawią się także nowe nasadzenia. Prace będą prowadzone na odcinku o długości ok. 252 m.

Wartość zadania wyniesie ok. 214 tys. zł., a kwota pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 stanowi 63,36% kosztów kwalifikowalnych.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »