Dożynki Powiatowe

4 września w Szelkowie odbyło się powiatowe Święto Plonów, połączone z corocznym odpustem św. Rozalii. Dożynki otwarto Mszą Św. koncelebrowaną przez biskupa Tadeusza Bronakowskiego. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć obrzęd dożynkowy zaprezentowany przez Małych Karniewiaków. Na scenie wystąpili także: Klub Seniora Stokrotka z Szelkowa, Zespół Szmaragdy z Makowa Mazowieckiego oraz Klub Seniora Makowianka z Makowa Mazowieckiego.

Zgodnie z tradycją starostowie dożynkowi, których rolę w tym roku mieli zaszczyt pełnić Alicja i Andrzej Szczepańscy z Pomask Wielkich, przekazali chleb staroście makowskiemu Zbigniewowi Deptule, który rozdzielił go pomiędzy zaproszonych gości i  pozostałych uczestników dożynek.

Ponadto wręczono odznaczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wśród odznaczonych znalazł się rolnik z naszej gminy Mirosław Klik z Bagienic Szlacheckich. Wyróżnienia otrzymali także inni mieszkańcy powiatu makowskiego: Maria Adamska z Makowicy, Zygmunt Dorocki z Byszewa-Wygody, Dorota Dzwonkowska ze Starego Sielca, Agnieszka Kochanowicz z Dylewa, Agnieszka Modzelewska z Ogonów, Jarosław Napiórkowski z Rzewnia, Krzysztof Napiórkowski z Borut, Tomasz Regulski z Suchych i Zygmunt Ruścieński. Mazowiecka Spółka Mleczarska z Makowa Mazowieckiego i Eco Beef Ubojnia z Węgrzynowa otrzymały Medale Pro Masovia. Listy gratulacyjne od Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczono Piekarni Klementynka z Krasnego, Zajazdowi Kurpianka z Łasi oraz Avangardzie z Różana.

Wśród reprezentantów naszej gminy nie mogło zabraknąć wójta Pawła Ruszczyńskiego oraz prężnie działających i słynących ze znakomitych zdolności kulinarnych kół gospodyń wiejskich z Grabowa, Grądów, Raków, Amelina i Nowego Sielca. Pan wójt serdecznie dziękuje wszystkim za zaangażowanie się w obchody tej ważnej uroczystości oraz paniom z KGW Grabowo za przygotowanie pięknego wieńca dożynkowego.

Organizatorem Święta Plonów było Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim oraz Parafia pw. św. Szymona i Judy Tadeusza w Szelkowie.
Spośród zaproszonych gości obecni byli: Rafał Romanowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Andrzej Kneć – Zastępca Prezesa KRUS w Warszawie, Mirosław Augustyniak – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marcin Grabowski – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce, Roman Szewczak – Dyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Ostrołęce, Krzysztof Gemza – Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostrołęce oraz przedstawiciele władz samorządowych i jednostek organizacyjnych powiatu makowskiego.
z Pomask Małych.
Szczególnie wielu zainteresowanych przyciągnęły stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, które oferowały domowe wypieki oraz swojskie potrawy. Swoje stanowiska przygotowały KRUS, MODR, Polmlek, Rol-Brat, Małe Muzeum Rolnictwa, Kurpiowsko-Mazowiecki Związek Pszczelarzy. Można było również bezpłatnie dokonać pomiaru cukru we krwi i zmierzyć ciśnienie.
Starosta Makowski składa serdeczne podziękowania uczestnikom uroczystości, a także wszystkim sponsorom, jednostkom organizacyjnym i osobom zaangażowanym w przygotowanie Święta Plonów.

Zapraszamy do galerii

Zdjęcia dzięki uprzejmości P. Renaty Jasińskiej
Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »