ZAWIADOMIENIE

 

Dnia 13 września br. (tj. wtorek) o godz. 11:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Krasnosielc.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Zatwierdzenie proponowanych zmian w porządku obrad sesji oraz protokołu z obrad

poprzedniej sesji.

4. Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań i wniosków w okresie między sesjami.

5. Pytania i interpelacje radnych.

6. Informacje Przewodniczących komisji.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

– udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Makowskiego

– udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Płoniawy-Bramura

– zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasnosielc

na lata 2016-2027,

– wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krasnosielc na 2016 r.

8. Odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych.

9. Wolne wnioski i sprawy organizacyjne.

10. Zamknięcie obrad.

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »