Mniej eternitu na terenie gminy

logo

Zakończono tegoroczną zbiórkę eternitu z terenu naszej gminy. Łącznie odebrano ponad 300 ton od ok. 80 mieszkańców. Wykonawcą była firma PROEKO Serwis z Gostynina. Usunięcie odpadów azbestowych będzie kosztowało aż 115 640,55 zł, jednak w 85% koszt ten zostanie pokryty z dotacji WFOŚiGW.

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »