Informacja w sprawie handlu przy cmentarzu w Krasnosielcu

Krasnosielc 03.10.2016 r.

I N F O R M A C J A

Informuję, że spotkanie w sprawie podpisania umów na wydzierżawienie

terenu pod handel przy cmentarzu w Krasnosielcu odbędzie się w dniu

12 października 2016 r. o godz. 9 w Urzędzie Gminy, pokój nr 11.

Grażyna Rogala

/-/ Sekretarz Gminy

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »