Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu

Dnia 05.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w Krasnosielcu odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Na uroczystości pojawili się zaproszeni goście oraz główni uczestnicy pasowania – pierwszaki. Odświętnie ubrani, dostojni w granatowych biretach. odważnie stanęli przed tak dużą publicznością. Wśród zaproszonych gości byli: p. Zbigniew Żebrowski – przewodniczący Rady Rodziców, p. Joanna Kuplicka – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców, dyrektor szkoły p. Andrzej Maluchnik, wicedyrektor szkoły p. Anna Kardaś. Dyrektor szkoły serdecznie powitał pierwszaków oraz przybyłych gości. Powiedział m.in., że pierwszaki zgodnie z nową reformą będą uczęszczać do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Życzył dzieciom sukcesów w nauce, a rodzicom zadowolenia ze swoich pociech. Następnie uczniowie klas czwartych przywitali młodszych kolegów udzielając im cennych rad i wskazówek oraz życząc im wielu sukcesów. Maluchy pomimo, iż jest ich tylko trzynaścioro, przygotowały bogatą część artystyczną. Odważnie recytowały wiersze i śpiewały piosenki, chcąc jak najlepiej wypaść przed tak licznym gronem odbiorców. W części oficjalnej uroczystości ślubowały na sztandar szkoły, że będą dbać o dobre imię klasy i szkoły, będą uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy dorosną. Rodzice wnosząc symboliczny ołówek zwrócili się z prośbą do dyrektora szkoły, aby dokonał pasowania. Dyrektor pasował każde dziecko na ucznia, a wychowawczyni klasy pierwszej wręczyła pamiątkowe dyplomy. Rodzice obdarowali dzieci kuferkami obfitości wypełnionymi przyborami szkolnymi i słodyczami , które zostały przez nich zakupione. Dzieci otrzymały drobne upominki od Rady Rodziców. Wychowawczyni klasy pierwszej składa serdeczne podziękowanie przedstawicielom Rady Rodziców, dyrekcji szkoły oraz rodzicom uczniów klasy pierwszej za uświetnienie swoją obecnością tej uroczystości.

Wychowawczyni klasy pierwszej
Alina Błaszkowska

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »