Zachowaj trzeźwy umysł

16 edycja Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł promowała profilaktykę wśród lokalnej społeczności, zmierzając do ochrony młodzież i dzieci przed alkoholem, narkotykami oraz dopalaczami.
Celem kampanii było:
– wspieranie rozwoju dzieci poprzez eliminowanie cech charakteru wynikających z nadmiaru opieki lub braku jej,
– wpływanie na przyczyny negatywnych zachowań poprzez uświadamianie rodzicom zagrożeń wynikających z nadopiekuńczości lub braku opieki,
– wspieranie działalności wychowawczej szkół w zakresie nowoczesnej edukacji prozdrowotnej i kształtowania postaw prozdrowotnych,
– motywowanie dzieci i młodzież do kształtowania postaw sprzyjających ich rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.
Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum brali udział w konkursie plastyczno – literackim pod hasłem „Pod dobrą opieką”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej obrazującej, czym może być dobra opieka. W pracach konkursowych uczestnicy mieli w sposób szczególny zilustrować hasło. Mieli okazję do zastanowienia się i odpowiedzi na pytanie – czym są opiekuńcze skrzydła rodziców? Czym jest dobra opieka? Co to znaczy dobrze się kimś opiekować?
W pracach niektórzy uczniowie wskazywali na troskliwą opiekę dorosłych, inni przekonywali, że dobra opieka to umiejętność nie tylko zarezerwowana dla rodziców czy dziadków, ale udowadniali, że również każdy z nich może być opiekunem słabszych, potrzebujących czy chorych.
Uczniowie przyznali, że dobra opieka sprawia, że jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi i potrafimy radzić sobie z problemami. Dzięki niej możemy właściwie się rozwijać i funkcjonować, jesteśmy też wolni od uzależnień, ponieważ potrafimy odróżnić dobro od zła. Dobra opieka to troska o zdrowie, rozwój, zawieranie wartościowych znajomości, a także nawiązywanie odpowiednich relacji z ludźmi.
Konkurs trwał od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Uczniowie mogli wykazać się talentem, kreatywnością oraz pomysłem w interpretacji tematu. Do organizatorów – Stowarzyszenia Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu napłynęło kilka tysięcy prac. Wszystkie szkoły z naszej gminy od początku kampanii chętnie uczestniczą w realizacji zadań i w proponowanych konkursach. W 16 edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z naszej Gminy wyróżniono prace i przyznano tytuł LAUREATA następującym uczniom:

Szkoły podstawowe:
– Dorota Kęszczyk kl.V PSP w Drążdżewie
– Natalia Bastek kl. VI PSP w Drążdżewie
– Jakub Szewczak kl. VI PSP w Drążdżewie
– Karol Gwiazda kl. V PSP w Rakach
– Michalina Mamińska kl. II PSP w Krasnosielcu

Gimnazjum
– Martyna Rutkowska kl. III
– Julia Sobocińska kl. I
– Aleksandra Zega kl.I
– Natalia Zabielska kl. III

Laureaci otrzymali piękne dyplomy oraz ciekawe książki z wydawnictwa Nasza Księgarnia. Organizatorzy podkreślają, że LAUREACI wykazali się kreatywnością, stylem oraz zapałem.  Było to nie lada wyzwanie, aby ich praca została zauważona i wybrana spośród kilku tysięcy nadesłanych prac z całej Polski. Dodatkowo mobilizujący jest dalszy ciąg konkursu pod hasłem „Moja recenzja”. LAUREACI mogą dokonać recenzji otrzymanej książki i uczestniczyć w ubieganiu się o cenne nagrody rzeczowe.
Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy Paweł Ruszczyński dołączając się do gratulacji wyróżnionym osobom przekazał piękny, kolorowy i ciekawy informator „Spacerem po gminie Krasnosielc” oraz słodycze i  gadżety.
Nie wszyscy Laureaci przybyli na podsumowanie konkursu, gdyż obecnie przebywają w szkołach ponadgimnazjalnych.
Podsumowując udział w konkursie należy podkreślić, że jest to tylko jeden z punktów kampanii, która trwa do końca listopada 2016 r. Materiały profilaktyczno – edukacyjne są skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Mamy czas na ich wykorzystanie w czasie zajęć szkolnych i spotkań z rodzicami.
Gratuluję LAUREATOM, dziękuję za pomoc w realizacji zadań szkolnym koordynatorom oraz wszystkim nauczycielom i wychowawcom angażującym się w realizację zadań 16 edycji Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.
Szkolni koordynatorzy:
PSP w Amelinie – Beata Skoroda
PSP w Drążdżewie – Anna Zega
PSP w Krasnosielcu – Katarzyna Grabowska
PSP w Rakach – Marzenna Orzeł
Gimnazjum w Krasnosielcu – Iwona Ziemska
Koordynator Stanisława Gołaszewska

                                                                                                                                                                                                 

praca Michaliny Maminskiej

certyfikat dla gminy Krasnosielc

zachowaj-trzezwy-umysl-1 zachowaj-trzezwy-umysl-2 zachowaj-trzezwy-umysl-3

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »