Dzień Nauczyciela w Zespole Szkół w Krasnosielcu

W dniu 13 października 2016 r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej upamiętniające rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej. Święto polskiej szkoły, to dzień szczególny, to święto uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi W tym dniu mamy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać dziecku –wykształcenie.

Na uroczystości zgromadziła się rada pedagogiczna, pracownicy administracji, nauczyciele emeryci, przedstawiciele Rady Rodziców oraz Wójt Gminy Krasnosielc pan Paweł Ruszczyński. Jako pierwszy głos zabrał pan Dyrektor, który skierował do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji i obsługi wiele ciepłych słów, życząc dużo sił do podejmowania wyzwań jakie czekają nas w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas uroczystości dyrektor za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej wyróżnionym nauczycielom wręczył Nagrody Dyrektora, otrzymali je: Mariusz Bobiński, Anna Chodkowska, Małgorzata Czarnecka, Grzegorz Gałązka, Katarzyna Grabowska, Ewa Majkowska, Edmund Mąka, Wiesława Mydło, Barbara Ruszkowska, Andrzej Sierak, Hanna Talarska, Małgorzata Turowska. Nagrody otrzymali też pracownicy obsługi i administracji: Barbara Tupacz, Anna Koziołek, Bożena Radomska, Barbara Brejnak i Elżbieta Rykowska. Następnie pan Wójt Paweł Ruszczyński wręczył nagrodę za wyróżniająca pracę na terenie szkoły i gminy w dziedzinie sportu panu Szymonowi Kołakowskiemu. Życzenia i podziękowania za trud w pracy z dziećmi złożył również przewodniczący Rady Rodziców pan Zbigniew Żebrowski i pani wiceprzewodnicząca Joanna Kuplicka. Głos zabrali również zaproszeni na uroczystość nauczyciele emeryci, w których imieniu życzenia złożył pan Henryk Gołaszewski.

Z kolei miłą niespodzianką dla uczniów klas I-III było rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego pod hasłem ,, Oszczędzamy wodę”. Jego zwyciężczynią została uczennica Kalina Rekosz z kl. II b, która z rąk Wójta Pawła Ruszczyńskiego otrzymała główną nagrodę – rower.

Po części oficjalnej nadszedł czas na obejrzenie i wysłuchanie części artystycznej, przygotowanej przez uczniów Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pań: W. Kuprajtys, W. Dziąby, B. Ruszkowskiej. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności śpiewając, recytując i tańcząc. Były piękne życzenia i sceny pokazujące w żartobliwy sposób dni z życia szkoły.

M. Sierak

Zapraszamy do galerii

Najnowsze wiadomości
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Translate »